Åpent møte om blærekreft i Trondheim tirsdag 16. september 2014

På Medisinsk-teknisk senter i Olav Kyrresgt. 9, Trondheim, blir det åpent møte om Blærekreft tirsdag 16. september 2014.
Professor Marit Otterlei, overlege Carl-Jørgen Arum og blærekreftforsker Ranveig Røtterud forteller om ny forskning på blærekreft, om diagnostikk og behandling av sykdommen og om blærekreft sett fra et samfunnsmessig perspektiv.

Vist 131 ganger. Følges av 1 person.
Annonse